Jeigu užbaigsite pirkimą šiandien, jūsų prekės atvyks numatytu pristatymo laiku.

Privatumo politika

TECHNORAMA FIZINIŲ IR EL. PARDUOTUVĖS

PRIVATUMO POLITIKA 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, todėl prašome susipažinti su šia TECHNORAMA parduotuvių ir el. parduotuvės privatumo politika. Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis TECHNORAMA parduotuvių tinklo ir TECHNORAMA.LT siūlomomis paslaugomis.

TECHNORAMA.LT – tai UAB „VERSLO VARTAI“, juridinio asmens kodas 301114554, buveinės adresas, Taikos pr. 39, Klaipėda, valdoma internetinė parduotuvė TECHNORAMA.LT, esanti adresu WWW.TECHNORAMA.LT ir TECHNORAMA valdomų parduotuvių tinklas.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., Jūsų vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Kad UAB „VERSLO VARTAI“ galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, UAB „VERSLO VARTAI“ reikia tam tikrų asmens duomenų. UAB „VERSLO VARTAI“ įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. UAB „VERSLO VARTAI“ imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei vidinę tvarką.

UAB „VERSLO VARTAI“ įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Taigi, šioje privatumo politikoje aprašome, kaip ir kur UAB „VERSLO VARTAI“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kokios numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis TECHNORAMA siūlomomis paslaugomis.

Su šia privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu TECHNORAMA parduotuvėse arba internetinėje parduotuvėje TECHNORAMA.LT Apie visus būsimus privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jus visuomet būsite informuoti naująją privatumo politikos redakciją paskelbiant TECHNORAMA.LT, ir sudarant techninę galimybę Jums pirmą kartą jungiantis prie TECHNORAMA.LT esant naujai privatumo politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

• užtikrinti pirkimo TECHNORAMA.LT proceso sklandumą ir, kad aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus; • bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus; • užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta; • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti; • susisiekti su klientais, jei pirkiniai buvo pamiršti arba buvo aptikta nesklandumų,

susijusių su įvykdytais sandoriais; • lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslais; • akcijų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais; • paslaugų teikimo tikslais; • užtikrinti asmenų ir turto apsaugą;

• užtikrinti teisinių prievolių įgyvendinimą; • įdarbinimo ir vidaus administravimo tikslais.

2. Renkamų asmens duomenų kategorijos

UAB „VERSLO VARTAI“ tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti pirkimo procesą ir vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (įvykdyti pirkimą, suteikti paslaugą vykdyti lojalumo programą, vykdyti žaidimą ir kt.,). TECHNORAMA.LT elektroninėje parduotuvėje ar TECHNORAMA parduotuvėse. Norint užsiregistruoti ir pirkti TECHNORAMA.LT elektroninėje parduotuvėje, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, taip pat UAB „VERSLO VARTAI“ negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų, kai tokie duomenys yra būtini prekių pardavimui ar paslaugos suteikimui. UAB „VERSLO VARTAI“ parduodama prekes ir teikdama paslaugas renka šiuos asmens duomenis.

• Vardas;

• Pavardė;

• El. pašto adresas;

• Adresas;

• Mobiliojo telefono numeris.

UAB „VERSLO VARTAI“ asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai sudarote su Mumis sutartis savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) ar kitu būdu kreipiatės į Mus, bendraujate su Mumis per socialinius tinklus ar stebite Mūsų veiklą socialiniuose tinkluose. Su Jumis susiję duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Mūsų interneto svetainėje arba Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

Pirkimo proceso metu registruojantis TECHNORAMA.LT parduotuvėje, Jus patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jus esate sulaukę 16 metų amžiaus. Jūs esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų teisingi.

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti arba neišreiškiate prieštaravimo dėl tokių pasiūlymo gavimo.

2.1. Asmens duomenų tvarkymas lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslu

TECHNORAMA gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis lojalumo programos vykdymo tikslu. Įsigydami TECHNORAMA lojalumo kortelę, Jūs pateikiate mums šiuos lojalumo programai

vykdyti ir administruoti reikalingus duomenis: vardą ir pavardę, amžius, elektroninį paštą, adresą, telefono numerį, ir sutinkate, kad mes tvarkytume šiuos Jūsų duomenis. Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite toliau naudoti TECHNORAMA lojalumo kortelės ir (ar) toliau dalyvauti TECHNORAMA lojalumo programoje arba negalėsime Jums suteikti visų arba dalies pageidaujamų paslaugų ir užtikrinti visų TECHNORAMA lojalumo programos privalumų bei naudų. Mes taip pat renkame ir sisteminame informaciją apie prekes, kurias įsigyjate naudodamiesi TECHNORAMA lojalumo kortele. Tai suteikia mums galimybę kuo geriau Jus pažinti ir pateikti tik Jums aktualius bei Jūsų poreikiams pritaikytus asmeninius pasiūlymus.

2.2. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, atvaizdą, pirkimo istoriją. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas užsisakant Mūsų naujienlaiškį bei popierinėje sutikimo formoje išreiškiant sutikimą jį pažymint varnele. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Mumis sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Mūsų. Mes galime siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokamai ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių jie neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

2.3. Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo UAB „VERSLO VARTAI“ tikslu

Potencialūs UAB „VERSLO VARTAI“ darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Mums pateikia tokius asmens duomenis, kaip: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Mus kreipiasi elektroniniu paštu). Taip pat potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti šioje privatumo politikoje. Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Mūsų skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu. Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Mūsų skelbiamą poziciją, Jūsų pateikti asmens duomenys sunaikinami. Jūsų, kaip atrinkto potencialaus darbuotojo, asmens duomenys gali būti saugomi būsimų UAB „VERSLO VARTAI“ darbuotojų atrankų tikslu tik gavus Jūsų sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, Jūs galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią susisiekdamas su mumis internetinėje svetainėje TECHNORAMA.LT nurodytu telefonu ar el. paštu.

Tais atvejais, kai Mums pateikiate Jus rekomendavusio asmens asmens duomenis, esate atsakingas už šio asmens informavimą apie jo asmens duomenų pateikimą Mums ir supažindinimą su šia privatumo politika.

2.4. Asmens duomenų tvarkymas asmenų ir turto apsaugos tikslu (vaizdo stebėjimas)

Vaizdo stebėjimas vykdomas TECHNORAMA prekybos vietose. Vaizdo stebėjimas vykdomas UAB „VERSLO VARTAI” ir asmenų apsaugos tikslu, teisėto UAB „VERSLO VARTAI” interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, UAB „VERSLO VARTAI” turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims. Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir esant būtinybei perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Mūsų patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Mūsų darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai. Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų pateiktoje arba Mūsų laikmenoje. Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis. Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik gavus UAB „VERSLO VARTAI” sutikimą.

2.5. Asmens duomenų tvarkymas pokalbių turinio patikrinimo ir teikiamų paslaugų kokybės kontrolės tikslu (pokalbių įrašymas)

Siekdami patvirtinti pokalbių turinį ir užtikrinti Mūsų teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, Mes tvarkomis tokius Jūsų asmens duomenis, kai Jūs susisiekiate su Mumis TECHNORAMA.LT nurodytais telefonų numeriais: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, pokalbio data, pokalbio laikas, pokalbio trukmė, pokalbio įrašas. Pokalbio garso įrašas daromas gavus Jūsų sutikimą. Pokalbio įrašas saugomas 6 mėnesius nuo telefono skambučio užfiksavimo datos.

2.6. Asmens duomenų tvarkymas galutinių naudos gavėjų duomenų pateikimo į Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemį JANGIS tikslu

Siekdami įgyvendinti teisinę prievolę, numatytą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, TECHNORAMA tvarko šiuos galutinių naudos gavėjų duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (arba identifikacinis numeris), asmens dokumento tipas, asmens dokumentą išdavusi valstybė, asmens dokumento numeris,

asmens dokumento kopija, pilietybė, nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir adresas, šalis, kurioje asmuo yra mokesčių mokėtojas, turimos nuosavybės (akcijų, pajų, įnašų, investicinių vienetų fondų dalis ir pan.), balsų apimtis (skaičius procentais, vienetais ar pan.), kontrolės būdas, įmonės valdymo organai (vadovas, valdybos pirmininkas, valdybos nariai, valdybos pirmininkas ir pan.).

3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

UAB „VERSLO VARTAI“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga. UAB „VERSLO VARTAI“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti sudarytą sutartį, turint Jūsų sutikimą, kai tvarkyti asmens duomenis UAB „VERSLO VARTAI“ įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „VERSLO VARTAI“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). Asmens duomenis tvarkome tik esant vienam ar keliams teisėto tvarkymo pagrindams: • siekiant užtikrinti paslaugų teikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį); • gavus Jūsų sutikimą; • kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Mums taikoma teisinė prievolė; • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutartis su UAB „VERSLO VARTAI“ (arba prašymas sudaryti sutartį), t.y. Jūsų pageidavimas apsipirkti internetinėje parduotuvėje TECHNORAMA.LT ar TECHNORAMA parduotuvėje arba gauti tam tikras paslaugas (išsinuomoti daiktą, gauti prekių pristatymo paslaugą, nusipirkti prekes išsimokėtinai ir kita). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu, lojalumo programos dalyvavimo ir administravimo tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus su Mumis el. paštu [email protected] ar telefonu +370 46 314183 arba paspaudus nuorodą Jūsų paskyroje parduotuvėje TECHNORAMA.LT bei atsisakius informacinių pranešimų siuntimo. Jums atsisakius informacinių pranešimų siuntimo, Jūsų duomenis nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais bei ištrinti iš UAB „VERSLO VARTAI“ Asmens duomenų saugojimo sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai TECHNORAMA organizuoja žaidimus ir loterijas. Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu bus renkami tik su Jūsų sutikimu. UAB

„VERSLO VARTAI“ tvarko žaidimuose ir loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Jums nepateikus šių savo asmens duomenų UAB „VERSLO VARTAI“ negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

4. Duomenų saugojimo terminas

Surinkti Jūsų Asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir UAB „VERSLO VARTAI“ informacinėse sistemose. Jūsų Asmens duomenys yra saugojami tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Duomenis UAB „VERSLO VARTAI“ saugo tam, kad prireikus galėtų suteikti reikiamą informaciją ir, kad UAB „VERSLO VARTAI“ galėtų atsakyti į visus klausimus, susijusius su bendradarbiavimu vykdant sutartinius įsipareigojimus. Visi pirkėjų asmens duomenys yra saugomi Mūsų sistemoje tol, kol galioja Jūsų prekės garantinis laikotarpis, bet ne mažiau kaip 2 metus. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi du kalendorinius metus nuo Jūsų Asmens duomenų pateikimo momento. Besibaigiant nurodytam terminui, Jums gali būti siunčiamas pranešimas dėl sutikimo atnaujinimo.

Jūsų lojalumo kortelės duomenis mes tvarkome tol, kol galioja Jūsų lojalumo programos kortelė ir kol Jūs dalyvaujate TECHNORAMA lojalumo programoje arba tol, kol pateikiate rašytinį pareiškimą, patvirtinantį, kad nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu arba prašote šį asmens duomenų tvarkymą nutraukti. Dalyvavimo loterijose ar žaidimuose duomenis mes saugome ne ilgiau, nei žaidimo vykdymo laikotarpiu, o Jūsų laimėjimo atveju, tol, kol reikalauja mokesčių administravimą reglamentuojantys teisės aktai. Tiesioginei rinkodarai reikalingus asmens duomenis mes tvarkome ir saugome du metus nuo Jūsų sutikimo davimo, išskyrus tuos atvejus, jei sutikimą atšaukiate anksčiau arba pageidaujate pratęsti sutikimą. Vaizdo įrašai asmenų ir turto apsaugos tikslu saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo jų užfiksavimo datos. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis. Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visa laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis. Galutinių naudos gavėjų duomenys galutinių naudos gavėjų duomenų pateikimo į Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemį JANGIS tikslu duomenys saugomi 10 metų po tapimo galutiniu naudos gavėju.

5. Asmens duomenų apsaugos priemonės

UAB „VERSLO VARTAI“ tvarkydama asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. UAB „VERSLO VARTAI“ pažymi, kad saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje TECHNORAMA.LT užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras "Comodo". Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir TECHNORAMA.LT serverio, yra šifruojama, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims. TECHNORAMA.LT nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų – internetinės parduotuvės TECHNORAMA.LT pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų sistemų puslapiuose, todėl elektroninei parduotuvei TECHNORAMA.LT ši informacija neprieinama. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame „Comodo“ puslapyje: www.instantssl.com

6. Socialiniai tinklai

UAB „VERSLO VARTAI“ valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinke, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia: • Facebook privatumo politika https://www.facebook.com/policy.php;

• Instagram privatumo politika https://help.instagram.com/519522125107875;

• YouTube privatumo politika https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines.

UAB „VERSLO VARTAI“, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai suteikdami Mums galimybė sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus,esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose. Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

7. Slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

TECHNORAMA.LT svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti. Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. UAB „VERSLO VARTAI“ atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

Naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas

Slapuko aprašymas / Tipas

Slapuko galiojimo laikas

__cfduid

Slapuką nustato CloudFlare. Slapukas naudojamas identifikuoti individualius kliento IP adresus ir pritaikyti saugos parametrus. Jis nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Slapuko tipas - būtinas. 

4 savaitės

PHPSESSID

Slapukas susijęs su PHP programomis. Jis naudojamas norint išsaugoti ir identifikuoti unikalų vartotojo seanso ID, siekiant valdyti vartotojo seansą svetainėje. Slapukas galioja iki uždaromi visi naršyklės langai. Tipas - būtinas. 

iki sesijos pabaigos

JSESSIONID

Išsaugo lankytojo būsenas puslapių užklausose.

iki sesijos pabaigos

_hjid

doofinder.com nustatomas slapukas, naudojamas išsaugoti atsitiktinio naudotojo ID, taip užtikrinama, kad elgesys kitų apsilankymų svetainėje metu būtų priskiriamas tam pačiam naudotojo ID. 

3 mėn.

FLIXGVID

media.flixcar.com slapukas, skirtas atskirti koks turinys rodomas konkrečiame svetainės puslapyje. 

iki sesijos pabaigos

soundestID

Šis slapukas naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas anksčiau lankėsi interneto svetainėje, ar jis yra naujas lankytojas. 

iki sesijos pabaigos

omnisendAnonymousID

Naudojamas lankytojų duomenų šifravimui ir talpinimui, tai būtina norint apsaugoti vartotojo duomenis. 

1 metai 

omnisendSessionID

Nustato unikalų sesijos ID. Tai leidžia svetainei gauti statistiniams tikslams duomenis apie lankytojų elgesį. 

30 min

_gcl_au

Tai Google Analytics slapukas, naudojamas suprasti vartotojo sąveiką svetainėje 

2 mėn.

_ga

Tai Google Analytis slapukas, naudojamas lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti. 

2 metai

_gid

Tai Google Analytics slapukas, naudojamas kaupti informaciją apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip veikia internetinė svetainė. Kaupia duomenis, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį. 

1 d. 

_gat_gtag_UA_35147034_1

Google naudoja šį slapuką vartotojams atskirti.

1 min.

_gcl_au

Google Ad Sense  naudoja eksperimentuoti su reklamos efektyvumu visose svetainėse, naudojančiose Google Ad Sense paslaugas.

3 mėn.

ads/ga-audiences

Google AdWords slapukas, naudojamas sudominti lankytojus. 

iki sesijos pabaigos

_fbp

Šį slapuką nustato Facebook, norėdamas pateikti reklamą. 

2 mėn.

fr

Slapuką nustato Facebook norint parodyti vartotojams atitinkamą reklamą ir įvertinti bei patobulinti reklamą. Slapukas taip pat stebi vartotojo elgesį svetainėje, turinčioje Facebook Pixel ar Facebook įskiepį. 

2 mėn.

tr

Facebook slapukas, naudojamas reklaminių produktų, kainų siūlymui. 

iki sesijos pabaigos

_gat_UA-35147034-1

Tai Google Analytics slapukas, kurio vardo elemente yra unikalus svetainės tapatybės numeris. Jis naudojamas siekiant apriboti Google užfiksuotą duomenų srautą didelio srauto svetainėse. 

iki sesijos pabaigos

PrestaShop-*

Slapukas naudojamos vartotojo sesijai palaikyti 

2 sav.

soundest-views

Užfiksuoja lankytojo ID, tai leidžia svetainei nustatyti konkrečių lankytojų apsilankymų skaičių analizei ir statistikai. 

iki sesijos pabaigos

test_cookie

Šį slapuką nustato doubleclick.net. Slapuko tikslas yra nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.

15 min

DSID

Šį slapuką nustato doubleclick.net. Naudojamas sekti reklamų paspaudimus / peržiūras, siekiant įvertinti reklamų efektyvumą. 

1 savaitė

IDE

Šį slapuką nustato doubleclick.net. Naudojamas sekti reklamų paspaudimus / peržiūras, siekiant įvertinti reklamų efektyvumą. 

1 metai

OTZ

Google Plus Social Networking Platform. Slapukai leidžia atsiminti lankytojo pasirinkimus, ir teikti patobulintus pasiūlymus. 

1 mėn.

8.      Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

8. Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims UAB „VERSLO VARTAI“, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms. UAB „VERSLO VARTAI“ gali pateikti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia UAB „VERSLO VARTAI“ paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis UAB „Verslo vartai“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Jūsų asmens duomenų tvarkytojai gali būti pasitelkiami šioms sritims, tačiau jomis neapsiribojant: UAB „VERSLO VARTAI“ informacinių sistemų priežiūrai ir administravimui, tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimui, Jūsų saugomų asmens duomenų saugumui serveriuose užtikrinti, teisinių paslaugų, susijusių su Jūsų pateiktomis pretenzijomis, suteikimui, kurjeriams, vežantiems Jūsų užsakytas prekes ir pan. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal UAB „VERSLO VARTAI“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant subrangovus, UAB „VERSLO VARTAI“ imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Vykdant teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose, gavus prašymą, UAB „VERSLO VARTAI“ gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. UAB „VERSLO VARTAI“ tokiais atvejais gautus prašymus vertins tik atsižvelgdama į Jūsų teises ir asmens duomenų apsaugą ir Jūsų asmens duomenis minėtoms institucijoms atskleis tik tuo atvejui, jei įsitikins, kad toks atskleidimas yra būtina, proporcingas ir neišvengiamas bei tokiam perdavimui yra teisėtas pagrindas. UAB „VERSLO VARTAI“ taip pat gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtų vykdyti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, kaip tai numato Bendrasis asmens duomenų reglamentas. Asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

9. Duomenų subjektų teisės

Jūs turite šias teises: • gauti informaciją apie UAB „VERSLO VARTAI“ turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi; • kreiptis į UAB „VERSLO VARTAI“ su prašymu pataisyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju reikalinga pateikti prašymą, kurį gavus UAB „VERSLO VARTAI“ patikrina pateiktą informaciją ir imasi reikiamų veiksmų; • kreiptis į UAB „VERSLO VARTAI“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „VERSLO VARTAI“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys; • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais; • į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą. [email protected]

Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Atnaujinta: 2022 08 16