Jeigu užbaigsite pirkimą šiandien, jūsų prekės atvyks numatytu pristatymo laiku.

Atsiliepimų tvarkymo taisyklės

Mes vertiname Jūsų nuomonę ir atsiliepimus apie Technorama (toliau- Bendrovė) įsigytas prekes ar paslaugas.

Atsiliepimai renkami ir skelbiami Duomenų subjekto sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Atsiliepimų peržiūra, redagavimas ar ištrynimas vykdomas duomenų valdytojo teisėtų interesų pagrindu siekiant tinkamai administruoti pateiktas užklausas ir įsitikinti jų tikrumu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Atsiliepimų administravimo ir įsitikinimo jų tikrumu tikslais tvarkomi asmenų, pateikusių atsiliepimus, asmens duomenys: vardas, el. pašto adresas, prekė ar paslauga, dėl kurios teikiamas atsiliepimas, kita atsiliepimo turinyje pateikta informacija. Asmens duomenys ir atsiliepimo tekstas saugomi 2 metus nuo atsiliepimo pateikimo dienos.

Atsiliepimai gaunami iš prekę elektroninėje parduotuvėje įsigijusių ir sutikimą davusių asmenų. Po prekės pristatymo, pirkėjams el. pašto adresu siunčiama nuoroda į internetinio puslapio adresą, kuriame galima palikti atsiliepimą apie įsigytą prekę ar paslaugą.

  • Palikdami atsiliepimą, Jūs patvirtinate, kad:
  • teikiate objektyvius atsiliepimus dėl konkrečių Interneto svetainėje įsigytų prekių ar paslaugų;
  •  įsitikinote, jog atsiliepimas paliekamas būtent tos prekės ar paslaugos polapyje, kurią įsigijote;
  • Atsiliepimuose nenaudosite necenzūrinių žodžių ar vulgaraus, grasinančio, diskriminuojančio, kurstančio neapykantą, įžeidžiančio ar pažeidžiančio teisės aktų reikalavimus turinio;
  • atsiliepimų turinys nepažeidžia trečiųjų asmenų autorių teisių, patentų, prekių ženklų, prekybos paslapčių ar kitų nuosavybės teisių;
  • neskelbiate turinio, pažeidžiančio bet kokius teisės aktus, įstatymus, reglamentus ir t. t.;
  • neskelbiate reklaminio turinio arba turinio, už kurį jums buvo apmokėta ar kitaip atlyginta;
  • atsiliepimų turinyje nėra bet kokiu asmens duomenų ar kitų svetainių duomenų (įskaitant, bet neapsiribojant, vardu, pavarde, asmens kodu, kontaktiniais duomenimis, el. svetainės adresu ir t.t.)
  • Atsiliepimą pateikęs asmuo pateikdamas atsiliepimą patvirtina, kad atsiliepimo turinys yra teisingas ir prisiima visą atsakomybę už atsiliepimo turinį. Bendrovė už atsiliepimo turinį nėra atsakinga.
  • Atsiliepimą pateikęs asmuo patvirtina, jog suteikia teisę Bendrovei skelbti, patikrinti, viešinti, koreguoti, kopijuoti, atgaminti ar bet kokia kita forma naudoti pateiktą atsiliepimą be kompensacijos ar išankstinio pranešimo.

Bendrovė pasilieka teisę neskelbti arba ištrinti atsiliepimus, kurie pažeidžia šių taisyklių nuostatas. Bendrovė talpina visus šias Taisykles atitinkančius atsiliepimus, nepriklausomai ar atsiliepimai teigiami ar neigiami.

Atsiliepimai Interneto svetainėje reitinguojami ir pateikiami atsižvelgiant į balą, kuris skirtas prekei ar paslaugai, t.y. aukštesnį klientų įvertinimą turintys atsiliepimai pateikiami aukštesnėse pozicijose nei tie, kurių reitingai žemesni. 

Pateikdami atsiliepimą apie įsigytas prekes, Jūs patvirtinate, jog susipažinote ir sutinkate su šiomis taisyklėmis.